woensdag 29 augustus 2012

dinsdag 28 augustus 2012

zondag 26 augustus 2012

zaterdag 25 augustus 2012

donderdag 23 augustus 2012


HERINNERING


De geur van kruizemunt waait over, -
ik zie mijn vroege kindertijd,
de wei, het slootje en zijn tover
van koelte en doorzichtigheid.

Water en de geheimenissen
die voor het turen opengaan,
scholen van kleine, snelle vissen
in vlucht en onbeweeg'lijk staan.

En planten, fijn vertakt en zwevend,
in heldere rechtstandigheid
beneden in de diepte levend
of op het water uitgespreid.

Spelen, maar met een eerste ontwaren
van d'onvervreemdbaar eigen aard -
0 spiegeling - na zóveel jaren,
heb ik het alles gaaf bewaard?

Ida Gerhardt

woensdag 22 augustus 2012

maandag 20 augustus 2012

zaterdag 18 augustus 2012

woensdag 8 augustus 2012

zondag 5 augustus 2012